Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania, świętujemy! ❤ ❤ ❤ zachęcił do odwiedzin grupy Milusińskich. Zajęcia biblioteczne wraz z różnymi atrakcjami odbyły się w GBP w Koszęcinie, w Filii Bibliotejnej w Sadowie i w Rusinowicach. Natomiast w Filii Bibliotecznej w Strzebiniu młodzi Czytelnicy mieli okazję wysłuchać czytającej Pani Bibliotekarki.

GBP w Koszęcie odwiedziły klasy 2 i 3 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Koszęcinie. Zostały przeprowadzone lekcje biblioteczne razem z głośnym czytaniem literatury dziecięcej przez młodych Czytelników. Wszystkim uczestnikom rozdaliśmy "legendarne" kolorowanki - cieszymy się, że możemy raczyć Was piękną publikacją, przygotowaną przez Lokalną Grupę Działania "Leśna Kraina Górnego Śląska" w Koszęcinie, tym samym pomagać Wam w poznawaniu naszej Małej Ojczyzny ????
W Filii Bibliotecznej w Rusinowicach zjawiła się grupa przedszkolaków - "Pszczółek". Dzieci wysłuchały teatru papierowego - Kamishibai pt. "Szukając marudka". Po czym dzieląc się na grupy nadały barwy "legendarnym" kolorowankom.. Spotkanie przebywało w miłej atmosferze, nie zabrakło uścisków i podziękowań.
Filię Biblioteczną w Sadowie odwiedziały grupy przedszkolaków - Maluchów oraz Starszaków. Nasza Filia Biblioteczna w Sadowie ściśle ze szkołą, ponieważ jest to biblioteka łączona, co sprawia, że w uroczystości brało udziało aż ponad 150 Milusińskich. 
Natomiast w Filii Bibliotecznej w Strzebiniu młodzi Atepci czytelnictwa mieli okazję wysłuchać czytającej bibliotekarki w siedzibie.

Cieszymy się z wszystkich odwiedzin i dziękujemy! :-)

Dodano: 2022-10-21 10:43:28