31.10.2022 r. - GBP w Koszęcinie, FB w Rusinowicach, FB w Strzebiniu